بسته آموزشی فیبرهای نوری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
بسته آموزشی فیبرهای نوری، بسته ای آموزشی همراه با پژوهش و کاربرد برای کلیه دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و صنعتگران است و یکی از تولیدات منحصر به فرد گروه آموزشی اپتیک و فوتونیک می باشد در این بسته آموزشی نخست انواع فیبرهای نوری شامل فیبرهای معمولی و بلور فوتونی هسته جامد و هسته تهی، فیبرهای براگ، فیبرهای براگ گریتینگ معرفی، بحث و بررسی می شوند و روش محاسبه پارامترهای خطی شامل پاشندگی و تلفات همچنین پارامترهای غیرخطی با استفاده از جدیدترین نرم افزارها آموزش داده می شود. سپس به ارائه و آموزش مجموعه کدهای متلب برای محاسبه انتشار نور درون فیبرهای نوری خواهیم پرداخت تا با استفاده از آنها بتوان رفتارهای زمانی و فرکانسی نور در هر طول از فیبر را بدست آورد. در این بسته ارزشمند آموزشی، منابع متنوعی شامل جدیدترین کتاب ها و مقاله های موجود در این حوزه ارائه و کلیه نرم افزارهای ضروری آموزش داده می شوند. این بسته شما را برای طراحی ساختارهای جدید فیبرهای نوری آماده نموده و امکان استخراج نتایج برای پیاده سازی های عملی و استخراج مقاله های معتبر آماده می سازد. دقت شود مباحث کاربردی شامل فیوژن و روش تست نیز در این بسته وجود دارد.

در این بسته با مباحث و شبیه سازی های زیر آشنا خواهید شد:
 
 1. معرفی و شبیه سازی فیبرهای معمولی با ضریب شکست پله ای به صورت تک مد و مالتی مد.
 2. معرفی و شبیه سازی فیبرهای معمولی مالتی مد با ضریب شکست تدریجی
 3. معرفی و شبیه سازی فیبرهای براگ
 4. معرفی و شبیه سازی فیبرهای براگ گریتینگ
 5. معرفی و شبیه سازی فیبرهای بلور فوتونی (فوتونیک کریستال) هسته جامد
 6. معرفی و شبیه سازی فیبرهای بلور فوتونی هسته تهی
 7. معرفی و شبیه سازی فیبرهای لانه زنبوری
 8. معرفی و شبیه سازی موجبرهای پیکانی شکل
 9. معرفی و شبیه سازی موجبر هسته تهی
 10. معرفی و شبیه سازی کابل کواکسیال
 11.  آموزش محاسبه پارامترهای خطی فیبر شامل تلفات ، ضریب شکست موثر ، پاشندگی ، سرعت گروه، ضریب شکست گروه، سطح مقطع موثر، پارامتر غیر خطی بر حسب طول موج
 12. آموزش انتشار نور معرفی پدیده های خطی و غیرخطی حاکم بر آن
 13. آموزش معادله حاکم بر انتشار یعنی غیرخطی شرودینگر و روش حل آن
 14. آموزش کدها و m file های متلب برای حل معادله غیرخطی شرودینگر
 15.  مطالعه چندین مقاله معتبر ISI همچنین شبیه سازی آنها شامل - فیبرهای بلور فوتونی هسته جامد - فیبرهای بلور فوتونی هسته تهی
 16. آموزش نرم افزارهای لومریکال و آرسافت با نگاه طراحی فیبر نوری
 17. ارائه کتاب ها و مقاله های پر ارجاع
 18. فیلم های آموزشی در خصوص دستگاه ها و روش های عملی اتصال فیبرهای نوری و محاسبه تلفات
  و ...


همه و همه در بسته آموزشی فیبرهای نوری

قیمت محصول: 575000 تومان