ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

محققان در دانشگاه تحقيقاتي سوئين برن (هاثرن، استراليا) و دانشگاه موناش(کلايتون، استراليا)، يک لنز اپتيکي فوق نازک تخت از جنس اکسيد گرافن را توسعه داده اند که با تنظيم مناسب ضريب شکست و ضريب جذب، اجازه رسيدن به کيفيت حد پراش را مي دهد. با استفاده از ليزر مي توان به طور شيميايي اکسيد گرافن را کاهش داد که منجر به تغيير ضريب شکست و جذب گردد.


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پژوهشگران اسپانیایی، فناوری جدیدی مبتنی بر آنتن های نوری ارائه کرده اند که با استفاده از آن می توان نور را کنترل کرد. این گروه تحقیقاتی با استفاده از گرافن موفق به کنترل، تمرکز و خم کردن پرتوهای نوری شدند؛ کاری که از اساسی ترین فرآیندهای اپتیک قلمداد می شود. کنترل نور کاری بسیار مشکل است به طوری که پرتو نور برای گسترش یافتن نیاز به فضایی نصف طول موج خود دارد که این بسیار بیشتر از چیزی است که واحدهای سازنده قطعات الکترونیکی بتوانند پاسخگوی آن باشند بنابراین، باید بتواند نور را فشرده کرد تا بتواند از مواد نانومقیاس عبور کند. 


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نور مرئی که به نور سفید هم مشهور است، شامل مجموعه ای از رنگ های متفاوت است. طیف این رنگ های متفاوت توسط منشور مثلثی قابل مشاهده است. نور سفید توسط منشور مثلثی به رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش تجزیه می شود. تجزیه نور سفید به رنگ های مختلف به پاشندگی نور معروف است. هر یک از رنگ های طیف نور سفید، طول موج های متفاوتی دارند و رنگ های مختلف با فرکانس های متفاوت در نور سفید، با مقادیر و زوایای مختلفی خمیده می شوند.