امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اپتوفلویدیک optofluidics، تركيبي است از مطالعه و استفاده از سيالات و جريان آن ها از طريق لوله ها و يا كانال هاي بسيار كوچك به نام microfluidics و تركيب استفاده از آن ها با نور) اين مواد، به عنوان يكي از جنجالي ترين و چالش برانگيزترين موضوعات قرن حاضر، به جهت كاربرد خاصي كه در مباحث مرتبط با مصرف انرژي دارند، معرفي شده اند.