ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پرتوهای لیزری که با تکانه زاویه‌ای مداری (OAM) کدگذاری شده بودند، با ارتباط دادن دو جزیره از جزایر قناری با فاصله‌ی 143 کیلومتر، رکوردی بی سابقه به جا گذاشتند. در این طرح که توسط فیزیکدانان اتریشی اجرایی شده، فاصله‌ 50 برابر بیشتر از رکورد پیشین آن‌ها با نور پیچشی twisted light است. به گفته‌ی گروه تحقیقاتی، نتایج حاکی از آن است که احتمالاً می‌توان اطلاعات را با استفاده‌ از حالت‌های تکانه‌ی زاویه‌ای مداری در نور برای هر دو مخابرات کوانتومی و کلاسیک کدگذاری کرد که این شامل دادن و گرفتن اطلاعات از ماهواره‌ها هم می‌شود.


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فیبر به خانه (FTTH) یا (FTTP فیبر به محل) به معنی ارائه‌ی اتصال پهن باند داده‌ (به عنوان مثال برای دسترسی به اینترنت، تلفن، و ویدئوی مورد تقاضا، که خدمات سه گانه بازی نیز گفته می‌شود) به خانه‌های مسکونی و ادارات کوچک به طور مستقیم با الیاف نوری گفته می‌شود. این روش جایگزینی فنی برای مدل فیبر به گره (fiber to the node) است که در حال حاضر رواج دارد، در روش فیبر به گره انتقال داده‌ توسط فیبر تنها به برخی از گره‌ها که در یک ساختمان مرکزی و یا کابین کنار جاده‌ای قرار گرفته‌اند، صورت می‌گیرد و ازآنجا توزیع به ساختمان‌های مختلف با کابل‌های مسی انجام می‌شود.


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مخابرات نوری عبارت است از هر فرم انتقال اطلاعات که در آن نور واسط انتقال داده باشد. کانال چنین ارتباطی می‌تواند فضای ازاد، هوا یا فیبر نوری باشد. این فناوری با پیدایش و اختراع لیزر و فیبر نوری ایجاد شد. تا اواسط دهه‌ی 1970 میلادی تمام ارتباطات بر مبنای پیام‌رسانی توسط سیم‌های الکتریکی و یا بسامدهای رادیویی میکروموج و یا موج رادیویی بود که آن‌هم از طریق انتشار موج الکترومغناطیسی در فضا صورت می‌گرفت. روشن بود که موج نور باید این کار را انجام دهد اما این مهم انجام نشده بود. دو عامل مهم برای به تاخیر افتادن این امر یکی اختراع وسیله‌ای بود که منبع نوری‌ای باشد که نور را با آهنگ بسیار بالایی روشن و خاموش کند تا سیگنال پیام تولید شود. عامل دیگر مانع‌های بر سر راه نور است که باعث از بین رفتن پیام می‌شوند. این عامل‌ها مانند ابر و گرد و غبار و دود و مه می‌باشند.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اگر در یک راهروی بزرگ و مستقیم چراغ قوه ای را روشن نماییم، با توجه به عدم وجود پیچ‌وخم در راهرو، محدوده موردنظر روشن می‌شود ولی اگر راهروی فوق دارای پیچ‌وخم باشد، در این حالت باید از یک آینه در محل پیچ راهرو استفاده کرد تا منجر به انعکاس نور در راهرو شود. درصورتی‌که راهروی فوق دارای پیچ‌های زیادی باشد، در چنین حالتی لازم است تا از آینه‌های متعددی در محل هر پیچ استفاده شود. بدین ترتیب نور تابانده شده توسط چراغ قوه از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت کرده و طول مسیر راهرو را روشن خواهد کرد. عملیات فوق مشابه آن چیزی است که در فیبر نوری صورت می‌پذیرد.